1. Før bud og avtale

AvhendingslovenFør du inngir bud og byr på en bolig, tenk gjennom hva du bør spørre om. Du har nemlig en undersøkelsesplikt. Selger har også en opplysningsplikt, men hvilken plikt går først?

Boligkjøp er en stor investering. Det lønner seg derfor å bruke tid på å undersøke boligen og salgsdokumentasjonen før man bestemmer seg for å kjøpe.

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) regulerer partenes rettigheter og plikter når fast eiendom avhendes ved frivillig salg, bytte eller gave, jf. avhendingsloven § 1-1. Loven omfatter kjøp og salg mellom næringsdrivende og mellom forbrukere.

Selgers opplysningsplikt:
Avhendingsloven pålegger selgeren en plikt om å opplyse om alle forhold han kjenner eller burde kjenne til som kan ha betydning for kjøperen.


Boligen skal være i samsvar med det som er avtalt. Det som er avtalt følger av kjøpekontrakten, men også annen informasjon som er gitt muntlig eller skriftlig, for eksempel i salgsprospekt, tilstandsrapport med mer. Selger hefter også for opplysninger gitt av hans representanter, sånn som megler, advokat eller bygningssakkyndig.
Opplysningene sies å ha innvirket på kjøper dersom kjøperen ville ha budt mindre eller krevd endringer i avtalen.


Kjøperens undersøkelsesplikt:
Som kjøper har du en undersøkelsesplikt. Det betyr at man ikke kan gjøre gjeldende mangler som du kjente til eller du måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Som utgangspunkt stiller domstolene høye krav til boligkjøperne i forhold til hvor mye de må forstå om mulige feil eller skader på boligen der det er gitt vag informasjon. Jo mer grundig dokumentasjon man mottar om boligen, jo bedre grunnlag har man for å vurdere den.


Har det blitt foretatt reparasjoner på huset bør man få dokumentasjon på kvitteringer fra de fagfolkene som har stått for utbedringene.


Står det i salgsdokumentene at du bør undersøke noe ytterligere og du forsømmer dette, og dermed ikke oppdager noe du burde oppdaget, kan dette bli ditt ansvar.

Spør oss i BoligAdvokat.no om dette.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut