Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat

Bolig Advokat Rettshjelp forsikringDu kan få dekket advokatutgifter gjennom forsikringen din. BoligAdvokat.no kan sjekke dette for deg uten kostnad for deg. BoligAdvokat henvender da seg direkte til ditt forsikringselskap og ber om tilsagn. Slik slipper du arbeidet. 

Spørsmål om gratis rettshjelp fra forsikringen avklares tidlig i en sak, slik at du unngår unødig bekymring.

For konflikter som dreier seg om fast eiendom vil innbo-, villa, hjem, hus og bygningsforsikringen inkludere rettshjelpsdekning. Du betaler en egenandel på 2 - 5000 kroner. For kostnader over dette, betaler du 20 % og forsikringsselskapet 80 %. Som regel er et tak for bistand på 100 000 kroner.

Inngås det et forlik i saken, vil enkelte forsikringsselskaper godkjenne dette på forhånd. Da kan man bare skaffe en skriftlig bekreftelse på at de aksepterer at det inngås forlik.

Det er viktig å sette seg inn i vilkårene til forsikringsselskapet sammen med din advokat. Vi går gjerne gjennom dine forsikringspapirer, og kontakter forsikringsselskapet for å be om tilsagn.

Du kan enten selv eller via din advokat søke om dekning til rettshjelpsforsikring. Bruker du BoligAdvokat.no til dette vil vi gjøre det for deg uten kostnad.

Spør oss om din boligsak.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut