Mal: Forliksklage til forliksråd – last ned mal og eksempel

Forliksrådet er alltid første instans i en sak for to parter er uenig. Etter at du har sendt brev med reklamasjon / klage til motparten, kan du selv sende forliksklage for å få dom for kravet ditt. Forliksklagen sender du direkte til forliksrådet i din kommune. Men det er også mulig å gjøre det muntlig ved personlig fremmøte hos forliksrådet.

forliksradet.no finner du en oversikt over alle Norges forliksråd. Send saken til Forliksrådet i din kommune.


Skjema for forliksklage kan lastes ned her.


Forliksklagen blir vanligvis behandlet av forliksrådet i den kommunen motparten bor eller har forretningssted, og skal inneholde:
• Hvilket forliksråd saken skal behandles i.
• Partene, eventuelle representanter for partene, navn, etternavn, og adresse.
• Kort framstilling av fakta i saken, kravet eller av konflikten.
• En påstand som gir det resultatet som du ønsker dom for.
Kopi av dokumenter og andre vedlegg bør legges ved.

Spør gjerne oss i BoligAdvokat om du har spørsmål.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut