Prosjekterte leiligheter med feil og mangler

Mange kjøper prosjekterte leiligheter på prospekt. Man kjøper altså et nybygg som skal oppføres av en utbygger. Hvilke regler gjelder og hva er reklamasjonsfristen? I dag er det dessverre mange feil og mangler på nybygg (byggefeil/ konstruksjonsfeil). De største problemene går på feil areal, feil i prospekt / salgsoppgave og feil/ lekkasje på baderom.

Reglene for nybygg reguleres av bustadoppføringslova (buofl). Entreprenøren skal stille garanti for oppfyllelsen av sine forpliktelser overfor boligkjøperen og denne garantien skal gjelde fram til 5 år etter overtakelsen og dekke en sum som minst svarer til 5% av vederlaget, se buofl.. § 12. Denne garantien omfatter alle slags krav som forbrukeren kan få mot utbygger i anledning den aktuelle kontrakten.

Det er en mangel dersom huset ikke er i samsvar med avtalen, de krav til utbyggers ytelse som følger av loven eller offentligrettslige krav, jfr. buofl. § 25. Med offentligrettslige krav menes f.eks. krav til elektrisk anlegg og ildsteder. Om ytelsen fra utbygger har mangler eller ikke, skal avgjøres ut fra tilstanden ved overtakelsen selv om feilen viser seg først senere. Er feilen altså skjult, kan du reklamere også når du oppdager feilen. Loven gir deg en reklamasjonsfrist på fem år etter overtakelsen. Dersom det er en mangel kan du holde tilbake deler av kjøpesum og kreve erstatning/utbedring.

Er leilighetene / boligen forsinket kan du kreve dagmulkt som kan utgjøre opptil 10% av total kjøpesum ved mer enn 3 måneders forsinkelse, se buofl § 18.

Til forskjell fra å kjøpe en brukt bolig (avhendingsloven), trenger mangelen ikke å være vesentlig etter bustadoppføringsloven. Dette er en av de viktigste forskjellene. Man kan i prinsippet reklamere på alle typer mangler ved et nybygg etter bustadoppføringsloven.

Fortsatt spørsmål? Spør oss om dette.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut