Kjøp ny bolig med garanti mot feil og mangler

Hvis du har kjøpt en bolig som er under oppføring, gjelder Bustadoppføringsloven. Denne loven innholder en garanti som beskytter kjøpere av nye boliger, og garantien ivaretar kjøpernes interesser i forhold til entreprenøren / utbygger. Du som kjøper er dermed beskyttet mot urimelige avtalevilkår, mangler og byggefeil.

Gjennom garantien som følger av Bustadoppføringsloven § 12, følger blant annet en plikt for entreprenøren til å stille garanti for riktig oppfyllelse av avtalen. Denne garantien gjelder i 5 år etter overtakelsen av huset, og skal dekke en sum som utgjør minst 10 % av vederlaget man betalte for huset. Blir et krav gjort gjeldende senere enn overtakelsen, er det likevel tilstrekkelig at denne summen kun utgjør 5 % av vederlaget.

I tillegg forbyr lovens §§ 46 og 47 at entreprenøren får forskuddsbetaling. Eventuelt innbetalt kjøpesum må settes inn på meglers klientkonto, hvor den vil være utilgjengelig for utbygger frem til boligen er ferdigstilt og overlevert til kjøper, og skjøtet er tinglyst.

En annen fordel ved å kjøpe en helt ny bolig, i stedet for en brukt, er at alt av rør, elektriske anlegg og så videre er helt nytt, slik at det ikke vil oppstå noen oppgraderingsbehov på mange år. I dag stilles det i tillegg helt andre krav til teknisk standard, enn hva man gjorde tidligere.

Dette gir forutsigbarhet for kjøpere av nye boliger, da de ikke vil bli overrasket med store summer til oppgradering. Likevel er man utsatt for byggefeil og konstruksjonsfeil. Dette har vært et problem med nybygg fra de siste 10 årene.

Spør oss om problemer med ny bolig.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut