Feil ved nybygg - her er boligadvokat's 5 råd om nybygg

Du bør klage på feil og forsinkelser ved overtakelse. Du kan både holde tilbake penger og nekte å flytte inn i ny bolig med grove feil og mangler. Vær nøye og stå på kravene før overtagelsen.

Her er de 5 viktigste rådene ved overtagelse:

  1. Ha med en sakkyndig under overtagelsen av boligen, han vil kunne finne feil du ellers ville overse.
  2. Be om å få se dokumentasjon på at kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
  3. Bruk protokoll og påpek feil og mangler, og før opp hvem som er til stede.
  4. Ikke godta håndverkers eller entreprenørs forklaring på stedet om at de skal ordne det etterhvert.
  5. Få med frist for utbedring i protokollen.

Mye feil under bygging

En undersøkelse av takserte skader på boliger en tilfeldig valgt måned, viste at drøyt halvparten av de beregnede utbedringskostnadene kunne føres til feil som var skjedd under selve byggingen.

Under oppføringen kan både utførelse, materialvalg og mangel på kontroll og oppfølging forårsake feil. Ofte blir ikke slike feil synlige før det har gått en tid. Derfor er det viktig at kjøper undersøker grundig før kontrakten inngås, helst ved hjelp av takstmann.

Nye regler fra 2011

Kostnadene knyttet til byggefeil er anslått til flere milliarder kroner årlig. Dette er utgifter du som kjøper ofte må dekke. Disse utgiftene kan du kreve tilbake fra utbygger eller håndverker. For å redusere omfanget blir det neste år innført regler om uavhengig tredjepartskontroll her i landet. Reglene tas inn i Plan- og bygningsloven, og planlegges innført fra 1. juli 2012.

Fuktsikring, brannsikkerhet og konstruksjoner er blant de forhold som skal omfattes av kontrollen. Den må utføres av en profesjonell, uavhengig aktør før byggeprosjektet kan betegnes som ferdigstilt.

Har du et problem ved ny bolig - spør BoligAdvokat.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut