Hva er en eierseksjon?

EierseksjonEierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter.

Det er eierseksjonsloven som regulerer forholdene i et eierseksjonssameie. Loven bygger på det sameiemodellen. Selveierleiligheter eies ved sameie og med en kontraktsfestet og varig bruksdeling.

For at et eierseksjonssameie skal oppstå, må det foretas en seksjonering som innebærer å tinglyse en seksjonsbegjæring. I eierseksjonslovens definisjon av en eierseksjon etter eierseksjonsloven § 1, er det ikke noe vilkår om tinglysing.

Det er den eksklusive bruksretten som kjennetegner selveierleiligheten og styret har bare i helt begrenset gard mulighet til å regulere eller begrense bruksretten til den enkelte selveier. Slik sett kan man si at en eier av en selveierleilighet har "bedre" rettigheter enn en borettslagsleilighet. Blant annet kan normalt utleie fritt foretas for selveierleiligheter.

Spør oss om eierseksjonsloven og eierseksjonssameie.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut