Forretningsførsel for boligsameier

Visste du at sameiets eller borettslagets forsikring kan dekke utgifter til advokat for sameiet? Sameier og borettslag har en forsikringsdekning til advokat på sin bygningsforsikring. Dekningssummen er her normalt kr 250.000. Forsikringsselskapet vil dekke kostnader til advokat ved tvister som sameiet er en del av. Dette gjelder for eksempel saker mot beboere som har gjeld til sameiet.

Vi samarbeider med vårt regnskapskontor og fører ikke bare regnskap, men sørger for betryggende forretningsførsel av hele driften. Er styret i en tvist med en sameier, eller har man problemer, spør oss gjerne.

Forretningsførsel
 
Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, boligaksjeselskaper, borettslag og velforeninger. Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører som har totalansvaret for det enkelte boligselskap. Forretningsføreren tar seg av alle forvaltnings- og regnskapsmessige saker, og regnskapsavdelingen bokfører bilag, håndterer lønn og krever inn husleie. 
 
Daglig drift
 
I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter.
 
 
Perioderegnskap

Regnskapet rapporteres rutinemessig hvert halvår i tillegg til årsoppgjøret ved årets slutt. 
 
 
Årsmøte

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før innkalling sendes ut kan forretningsfører delta på et budsjettmøte. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. Våre lokaler kan benyttes ved styremøter og årsmøter.
 

Forsikring

Vi oppnår meget konkurransedyktige priser og er behjelpelige med forskjellige forsikringsspørsmål, og tar oss av kontakten med forsikringsselskapet.
 
 
Lån

Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også tilrettelegge og administrere individuell nedbetaling.
 
 
ADMINISTRASJON
• Styreadministrasjon
• Dokumentforvaltning
 
 
REGNSKAPSFØRSEL
• Daglig regnskapsføring
• Periodisk rapportering
• Årsavslutning
• Innberetning til offentlige myndigheter
 
 
ØKONOMISTYRING
• Budsjettering
• Likviditetstyring
• Finansiering
• Forsikring/skadeoppgjør

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut