Alt om borettslag - rettigheter og plikter

Hva er et borettslag? Et borettslag er et lag som eies av de som bor der i fellesskap. Borettslaget eier bygninger og tomt i fellesskap. En andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet. Årlig har man generalforsamling. Hva er felles og hva er ikke? Hvem har ansvar for hva?

Demokrati og ansvarsfordeling
Hovedregelen er at borettslaget bestemmer alt utvendig, samt fellesarealer, bygninger og tomt. I din egen leilighet kan du innrede og pusse opp slik du selv vil, Men det er begrensninger. Du kan ikke berøre bærende konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av el-anlegg. Du bør kontakte styret om du skal pusse opp  badet.

Vedlikehold
Ved vedlikehold og oppretting av skader, er det tilsvarende ansvarsdeling. Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader etc. Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av hele vinduer med ramme. Det samme gjelder tap etter innbrudd og andre skader som bare er i din leilighet. Derfor trenger du innboforsikring.

Hva er fellesgjeld?
Fellesgjeld er din leilighets andel av den gjelden som borettslaget har. Når du kjøper en ny leilighet med individuell nedbetaling, er det mulig å betale ned hele lånet (såkalt IN-ordning).

Er det husleie i en borettslagsleilighet?
Det er ikke husleie som sådan, men felleskostnader. Din andel er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i borettslaget, slik at de som har størst bolig betaler mest. I tillegg kommer avdrag på fellesgjeld. Borettslaget dekker også drift av borettslaget, for eksempel kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, varmtvann, strøm på fellesareal, vaktmester, honorar til styret etc gjennom felleskostnadene.

Det er opp til styret å bestemme felleskostnader. Større økninger, som skyldes oppgradering utover normalt vedlikehold, bestemmes av andelseierne selv på borettslagets generalforsamling.

Lurer du på noe om borettslag? Spør oss her

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut