Eierseksjoner og boligsameier

Hva er en eierseksjon?

EierseksjonEierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter.

Les mer »
 

Hva er sameiets ansvar?

Bolig Advokat eierseksjon sameieI sameier kan det ofte bli spørsmål om hvilke regler du skal følge og hvem som har ansvar for hva. Eierseksjonsloven gir noen svar, men også sameiets egne vedtekter er det viktig å ha oversikt over. Hvem har ansvar for hva i eierseksjonssameiet?

Les mer »
 

Alt om borettslag - rettigheter og plikter

Hva er et borettslag? Et borettslag er et lag som eies av de som bor der i fellesskap. Borettslaget eier bygninger og tomt i fellesskap. En andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet. Årlig har man generalforsamling. Hva er felles og hva er ikke? Hvem har ansvar for hva?

Les mer »
 

Forskjellen på borettslag og eierseksjonssameier

Noe forenklet kan forskjellen mellom eierseksjonssameie og borettslagandel utrykkes ved at andel i borettslag er indirekte eiendomsrett til boligen, mens eierseksjonsleilighet er et direkte eierskap av boligen. I praksis er forskjellen liten for eier. På det juridiske plan ligger forskjellen i blant annet finansieringen og disposisjonsretten over boligen.

Les mer »
 

Forretningsførsel for boligsameier

Visste du at sameiets eller borettslagets forsikring kan dekke utgifter til advokat for sameiet? Sameier og borettslag har en forsikringsdekning til advokat på sin bygningsforsikring. Dekningssummen er her normalt kr 250.000. Forsikringsselskapet vil dekke kostnader til advokat ved tvister som sameiet er en del av. Dette gjelder for eksempel saker mot beboere som har gjeld til sameiet.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut