Eiendomsmeglers erstatningsansvar ved boligsalg – meglers profesjonsansvar

Hvilket ansvar har megleren ved boligkjøp og -salg? Det står i eiendomsmeglingsloven. De aller fleste boligsalg går greit for seg, men noen ganger gjøres det feil. Både kjøpere og selgere kan klage på eiendomsmeglerens feil. Har eiendomsmegleren vært uaktsom og  du som kjøper eller selger lider et økonomisk tap, vil megleren kunne være erstatningsansvarlig.

Feilene eiendomsmeglerne gjør er først og fremst på disse fire områdene:

  • meglerens opplysnings- og undersøkelsesplikt
  • arealoppmåling / arealavvik / arealsvik
  • feil og uriktigheter ved budsituasjonen
  • oppgjøret

Feil og mangler ved selve boligen er selgeren ansvarlig for.

Megleren må gi deg alle opplysninger
I en dom fra Oslo tingrett fra januar 2009 ble eiendomsmeglerfirmaet Poppe & Co holdt erstatningsansvarlig som følge av at de hadde gitt uriktige opplysninger om hvor mange boliger som var blitt solgt i et fritidsboligkompleks på Kvitfjell. Megleren er ansvarlig for at alle opplysninger han får, kommer med i annonser eller salgsdokumentasjonen - eller er tilgjengelig. Forteller selgeren at det er en vannlekkasje på badet, plikter megleren å bringe denne opplysningen videre til kjøperne.

Meglerens opplysningsplikt går parallelt med selgerens eget opplysningsansvar, slik at i enkelte saker kan både selgeren og megleren bli ansvarlig. Megleren også ansvarlig for opplysninger han har fått fra takstmannen. I tillegg er megleren ansvarlig for forhold det er klart at megleren burde sett ved en vanlig gjennomgang av boligen. Eiendomsmegleren har plikt til å sjekke offentlige papirer som grunnbok og reguleringsplan. Hvis han har glemt dette, får kjøperen nesten alltid medhold i klagen mot megleren.

Et typisk tilfelle er hvis megleren har glemt å fortelle at et innredet loft ikke kan brukes til soverom, bare til oppholdsrom. Et annet tilfelle er hvis megleren har oppgitt for lav fellesgjeld på en leilighet.

Megleren skal undersøke eiendommen
Det er ikke noe krav om at megleren skal gå gjennom eiendommen på egenhånd. Han kan godt støtte seg på takstmannens opplysninger. Men det kan bli skjebnesvanger om han lar være å kontrollere opplysningene. Profesjonsansvaret gjelder både for eiendomsmegleren selv og for eventuelle andre ansatte i eiendomsmeglerfirmaet.

Rot i budgivningen og oppgjøret gir erstatning
Roter megleren det til i budgivningen eller oppgjøret, blir han vanligvis ansvarlig. Et annet problem er påstander om fiktive bud. I hete budrunder påstås det flere ganger at selgeren eller megleren har lagt inn fiktive bud for å drive budene opp og skaffe en høyere pris. Flere meglere tilbyr nå kjøperne å se budlistene etter at kjøpet er i boks. Dermed kan kjøperen kontrollere at alle budene har vært reelle.

Hva kan selgeren kreve?
Selgere har ofte større vansker i å nå frem med klager på meglere enn det kjøpere har. Problemet er at mye av rådgivningen fra megleren gis muntlig. Ofte står det ord mot ord, og begge får problemer med å bevise påstandene sine.

Spør oss gjerne om dette.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut