Ti på topp: Hva klager boligkjøper på? Dine rettigheter ved boligkjøp

Ti på topp. Klager ved boligkjøp. Dine rettigheter.Mange som kjøper bolig i Norge, opplever at boligen man har kjøpt ikke svarer helt til forventningene etter overtakelse. Det kan dreie seg om forhold som selger har unnlatt å opplyse om. Selger har opplysningsplikt etter avhendingsloven. Feil og mangler som selger ikke har vært klar over, men som oppdages først etter at du har overtatt boligen. I slike saker er det ofte de samme forholdene som går igjen. Her er ti på topp som boligkjøper klager på.

 

Ti på topp: Hva klager boligkjøper på? Dine rettigheter ved boligkjøp. 
Mange som kjøper bolig i Norge i dag, opplever at boligen man har kjøpt ikke svarer helt til forventningene etter overtakelse. Det kan dreie seg om forhold som selger har unnlatt å opplyse om, mangler som selger ikke har vært klar over eller mangler som stammer fra selger, men som manifesterer seg først noen år etter at du har overtatt boligen. I slike saker er det ofte de samme forholdene som går igjen. De mest vanlige forholdene boligkjøpere klager på er:
1. Råte, fukt/fuktskader, mugg og sopp i boligen på grunn av vannlekkasje/vannskader, for eksempel i tak, vinduer eller bad
2. Sprekker, lekkasjer, feil i varmekabler på bad
3. Problemer med våtrom, membran og ventilasjon på badet, som har ført til fukt eller mugg
4. Problemer med det elektriske anlegget (el-anlegget)
5. Skadedyr i boligen, for eksempel rotter, mus eller stokkmaur
6. Selger har foretatt ufaglært oppussing eller ikke-faglært arbeid på bad, kjøkken eller det elektriske anlegget
7. Manglende bod/parkeringsplass
8. Arealavvik / arealsvikt
9. Feil i takst, takstmannsfeil
10. Feil gjort av megler, meglertabber
Hvis du har kjøpt en bolig og oppdager mangler eller avvik ved boligen etter overtagelse, kan du ha et krav mot selger. For at man skal ha et krav mot selger, må visse vilkår være oppfylt. Enten må selger ha gitt deg som kjøper uriktige eller mangelfulle opplysninger om boligen, for eksempel gjennom opplysninger som er gitt i salgsdokumentene. Eller så må den aktuelle mangelen representere et vesentlig avvik. I slike tilfeller kan man for eksempel prisavslag eller erstatning fra selger. 
Skulle man oppdage en mangel ved boligen, er det viktig at man reklamerer overfor selger så snart som mulig. Den absolutte reklamasjonsfristen overfor selger er 5 år etter overtakelse, men oppdager man en mangel nytter det ikke å sitte på gjerdet og vente. Da kan man nemlig tape et krav mot selger, fordi man ikke har reklamert innen rimelig tid. Man må reklamere innen 2-3 måneder etter at man oppdaget mangelen, for å forsikre seg om at man ikke taper et eventuelt krav. Hvis du ønsker å reklamere må du sende en skriftlig reklamasjon til selger. Reklamasjonen må inneholde en beskrivelse av de aktuelle manglene som man krever prisavslag eller erstatning for. Hvis man har fått tallfestet utbedringskostnader for manglene, for eksempel gjennom en skaderapport, bør man legge denne ved reklamasjonen. Det er alltid lurt å hente inn en slik rapport fra en takstmann som man selv kontakter, i stedet for å bruke en rapport utarbeidet av en takstmann som selgers forsikringsselskap har sendt. Det kan derfor være lurt å få kartlagt skader og mangler på et tidlig tidspunkt etter at mangelen er oppdaget. 
Det er nå blitt vanlig for selgere av boliger å tegne såkalt eierskifteforsikring. Hvis selgeren du skal reklamere overfor har tegnet slik forsikring, må du sende reklamasjonen til det forsikringsselskapet som selger har tegnet eierskifteforsikring i. Du kan sende en kopi av reklamasjonen til selger.
En reklamasjon vil ha mer tyngde overfor selger og hans eventuelle forsikringsselskap hvis den er skrevet av en advokat. Mange har krav på å få dekket utgifter til advokat i slike saker gjennom sin innboforsikring, begrenset oppad til en viss sum.  

De mest vanlige forholdene boligkjøpere klager på er:

 

 1. Råte, fukt/fuktskader, mugg og sopp i boligen på grunn av vannlekkasje/vannskader, for eksempel i tak, vinduer eller bad
 2. Sprekker, lekkasjer, feil i varmekabler på bad
 3. Problemer med våtrom, membran og ventilasjon på badet, som har ført til fukt eller mugg
 4. Problemer med det elektriske anlegget (el-anlegget)
 5. Skadedyr i boligen, for eksempel rotter, mus eller stokkmaur
 6. Selger har foretatt ufaglært oppussing eller ikke-faglært arbeid på bad, kjøkken eller det elektriske anlegget
 7. Manglende bod/parkeringsplass
 8. Arealavvik / arealsvikt
 9. Feil i takst, takstmannsfeil
 10. Feil gjort av megler, meglertabber

 

Hvis du har kjøpt en bolig og oppdager mangler eller avvik ved boligen etter overtagelse, kan du ha et krav mot selger. For at man skal ha et krav mot selger, må visse vilkår være oppfylt. Enten må selger ha gitt deg som kjøper uriktige eller mangelfulle opplysninger om boligen, for eksempel gjennom opplysninger som er gitt i salgsdokumentene. Eller så må den aktuelle mangelen representere et vesentlig avvik. I slike tilfeller kan man for eksempel prisavslag eller erstatning fra selger.

 

Skulle man oppdage en mangel ved boligen, er det viktig at man reklamerer overfor selger så snart som mulig. Den absolutte reklamasjonsfristen overfor selger er 5 år etter overtakelse, men oppdager man en mangel nytter det ikke å sitte på gjerdet og vente. Da kan man nemlig tape et krav mot selger, fordi man ikke har reklamert innen rimelig tid. Man må reklamere innen 2-3 måneder etter at man oppdaget mangelen, for å forsikre seg om at man ikke taper et eventuelt krav. Hvis du ønsker å reklamere må du sende en skriftlig reklamasjon til selger. Reklamasjonen må inneholde en beskrivelse av de aktuelle manglene som man krever prisavslag eller erstatning for. Hvis man har fått tallfestet utbedringskostnader for manglene, for eksempel gjennom en skaderapport, bør man legge denne ved reklamasjonen. Det er alltid lurt å hente inn en slik rapport fra en takstmann som man selv kontakter, i stedet for å bruke en rapport utarbeidet av en takstmann som selgers forsikringsselskap har sendt. Det kan derfor være lurt å få kartlagt skader og mangler på et tidlig tidspunkt etter at mangelen er oppdaget. 

 

Det er nå blitt vanlig for selgere av boliger å tegne såkalt eierskifteforsikring. Hvis selgeren du skal reklamere overfor har tegnet slik forsikring, må du sende reklamasjonen til det forsikringsselskapet som selger har tegnet eierskifteforsikring i. Du kan sende en kopi av reklamasjonen til selger.

 

En reklamasjon vil ha mer tyngde overfor selger og hans eventuelle forsikringsselskap hvis den er skrevet av en advokat. Mange har krav på å få dekket utgifter til advokat i slike saker gjennom sin innboforsikring, begrenset oppad til en viss sum.  

 

Spør gjerne oss i BoligAdvokat om du lurer på noe. 

 

Spør oss nå

 • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
 • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
 • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut