Selgers krav når kjøper mener det er kontraktsbrudd etter overtakelse

Hva kan selger kreve? Kjøper sender reklamasjon til selger og krever prisavslag. Hva skal du som selger gjøre?

Jeg er selger - hva gjør jeg hvis jeg får en reklamasjon / klage?

Har du eierskifteforsikring, send saken til forsikringen straks. Avklar alt med eierskifteforsikringen før du gjør noe.

Har du ikke forsikring, bør du straks ta kontakt med en boligadvokat (for eksempel BoligAdvokat.no). Som selger er det viktig å huske på at en reklamasjon som er for sent fremsatt kan avvises. Ikke diskuter reklamasjonens innhold med kjøper. Gjennom å diskutere, kan du også ende opp med et stort økonomisk ansvar som du ikke ville hatt dersom saken ble håndtert korrekt av en advokat. Som selger bør du derfor opptre svært varsomt dersom du skulle få en reklamasjon. Ikke forsøk å rydde opp før du har konferert med advokat.

Andre kontraktsforhold om selgers krav

Dersom selger ikke har oppfylt sin del av avtalen kan du kreve oppfyllelse, heve avtalen eller holde tilbake skjøtet. Du kan selvsagt også kreve erstatning av kjøper fordi han ikke holdt sin del av avtalen.

Oppfyllelse: Selger kan kreve oppfyllelse av avtalen forutsatt at bruddet ikke gjelder omstendigheter utenfor kjøpers kontroll som forårsaker avtalebruddet.
Heving: Selger kan kreve heving ved vesentlig avtalebrudd, som for eksempel at kjøper ikke betaler kjøpesummen.
Holde tilbake skjøte: Selger kan også holde tilbake skjøte nekte overtakelse hvis kjøper ikke oppfyller sine plikter.
Erstatning: Selger kan også kreve erstatning for det tap han lider, forutsatt at det ikke skyldes forhold utenfor kjøpers kontroll. Tap kan være eksempelvis tapt renteinntekter som følge av at kjøper ikke har betalt vederlaget.
Selger bør snarest mulig rette sitt krav, og kan få dom for kravet hvis kjøper ikke etterkommer det.

Spør oss gjerne om dette.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut