Kjøpers krav ved kontraktsbrudd etter overtakelse

Kjøpers krav etter avhendingslovenHvilke krav har du etter avhendingsloven? Prisavslag, heving eller erstatning? Hva sier avhendingsloven? Får du prisavslag for mangler etter avhendingsloven? Hva er selgers ansvar ved salg av eiendom '"som den er"?

Forsinkelse
Overleverer ikke selger skjøtet i tide eller bruken av eiendommen uten at dette skyldes forhold på kjøpers side kan kjøper kreve:

 • At avtalen fastholdes forutsatt at ikke selger er hindret av omstendigheter han ikke kan overvinne eller at det vil bli urimelig tyngende for han.
 • I tillegg kan kjøper kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelsen.
 • Kjøper kan også holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å dekke de krav som følger av forsinkelsen.
 • Er det snakk om en vesentlig forsinkelse kan kjøper heve avtalen.

Retting

 • Oppdages mangler etter overtakelse som selger har ansvar for, kan kjøper kreve disse rettet hvis det ikke medfører urimelig kostnad eller ulempe for selger.
 • Selger har en rett til å selv rette manglene. Gjør kjøper dette uten selger samtykke kan kravet gå tapt.
 • Er det imidlertid snakk om akutte feil som for eksempel et sprukket vannrør, kan kjøper alltid utbedre feilen selv og ha sitt krav i behold.

Prisavslag
Utbedrer ikke selger feilen kan kjøper kreve prisavslag tilsvarende kostnadene å få mangelen rettet.

Heving

 • Medfører mangelen et vesentlig kontraktsbrudd kan kjøper heve forutsatt at han gir selger beskjed inne rimelig tid.
 • Dette er imidlertid den strengeste kontraktsbruddsanksjon og det skal adskillig til for å kunne heve.
 • Kan du heve skjer dette ved at kjøper fører eiendommen tilbake til selger, og selger tilbakefører vederlaget til kjøper. Kjøper kan i tillegg kreve erstatning for det tap han har lidt som følge av mangelen.

Spør oss om alt dette. Vær heller føre var og spør i tide.

Spør oss nå

 • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
 • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
 • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut