3. Overtakelse - reklamasjon på feil og mangler ved eiendommen

Avhendingsloven og reklamasjonDu er nå klar til å overta boligen. Husk å melde fra om forhold som avviker med det du trodde du fikk. Meld også fra om forhold du mener mangler eller er feil. Skriv det gjerne ned i overtakelsesprotokollen. Hva annet bør du huske på? Les mer her.

Tidspunktet for overtakelse:
Overtakelsestidspunktet er som regel bestemt i kontrakten. I praksis vil ofte megler utlevere et skjema som partene må fylle ut og underskrive når overtakelsen skjer. Er dette ikke tilfelle bør partene møtes for å gå igjennom boligen og/eller tomta ved overtakelse. Overtakelsestidspunktet er svært viktig siden risikoen som hovedregel går over på kjøper på dette tidspunktet. Dette innebærer at kjøperen i utgangspunktet er pliktig å betale kjøpesummen selv om boligen skulle bli skadet eller ødelagt ved hendelse som selger ikke svarer for. Vanligvis er selger forsikret ved eierskifteforsikring frem til dette tidspunktet.

Overlevering/befaring og protokoll:
Ved overlevering bør det settes opp en skriftlig protokoll som angir parter, tid og sted samt eventuelle mangler. Denne bør også underskrive av partene. Fra dette tidspunktet begynner reklamasjonsfristen å løpe og selger har krav på sluttoppgjør forutsatt at han har utbedret eventuelle mangler. Befaringen bør foretas på dagtid, og kjøper bør være spesielt oppmerksom på om selger har utbedret eventuelle feil som kjøper tok forbehold om ved budgivningen eller kontraktsinngåelsen. Dreier det seg om byggetekniske forhold kan det være fornuftig å ta med seg en bygningskyndig person.


Forhold som er viktig at fremkommer av protokollen er:
- Rengjøringen er godkjent
- Om inventar og liknende er i samsvar med avtalen/forventninger
- Nye mangler/skader ble oppdaget
- Hvor mange sett med nøkler og til hvilke rom
- At strømmen er avbestilt og målerstanden samt målenummeret er notert
- At hovedkran er påvist og målernummer er notert
- Selgers nye adresse og telefonnummer
- Begge parter underskriver

Reklamasjon på feil og mangler
Ser du antydning til en skade/mangel bør du snarest mulig reklamere for å ha retten til å gjøre krav gjeldende i behold.


Regelen etter Avhendingslova er at kjøper må reklamere inne rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Med dette menes i praksis ca 3-4 måneder. Siste mulighet er etter 5 år med mindre annet er avtalt. Se § 4-19.


Reklamasjon bør gjøres ved rekommandert brev for å kunne dokumentere at du har reklamert i ettertid. Det bør fremgå av reklamasjon hva slags kontraktsbrudd det er snakk om. Ønsker du å heve kjøpet må dette fremgå utrykkelig av brevet.

Salg og skjøte:
Når du har oppfylt dine plikter som kjøper er det viktig at du får tinglyst skjøte. Dette innebærer at du får et dokument som viser at eiendommen er overført til deg. Tinglysningen gir deg beskyttelse mot andre som kan hevde at eiendommen ikke tilhører deg. Dette er spesielt viktig ved salg uten megler, da det er en risiko for dobbeltsalg. Den som først får tinglyst sitt skjøte skal i utgangspunktet få eiendommen.
I praksis skjer dette ved at skjøte blir tinglyst av en saksfører i Statens Kartverk. Dette innebærer at du blir registrert som ny eier i grunnboken. 
Se nærmere: Tinglysningsloven


Kostnader ved kjøpet:
Selger bærer i utgangspunktet alle kostnader i forbindelse med forberedelse og klargjøring for salget. Dette inkluderer kart- og delingsforretning samt sakkyndig bistand i forbindelse med dette. I tillegg dekker normalt selger utgifter til megler og takstmann.
Kjøper på sin side bærer kostnader til dokumentavgift, tinglysning og eventuelle konsesjonsbehandling.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut