2. Du har vunnet budrunden og skal skrive kontrakt

AvhendingslovenDu har vunnet budrunden og skal skrive kontrakt. Hva skal med i kontrakten? Når er du bundet av kontrakten? Hva med ting jeg får vite om etter at jeg har vunnet budrunden eller etter at kontrakt er skrevet?

Bindingstidspunktet:
Utgangspunktet er at du som kjøper er bundet av budet ditt i det tidsrom du har satt. Når selger har akseptert ditt bud og budet har nådd frem til deg er bindende avtale inngått.
Aksepten regnes som kommet frem når den er i din postkasse, når du har mottatt den som sms eller den ligger i e-postkassen din. I tillegg må du har fått kunnskap om aksepten. Det er ingen angrefrist etter at et bud er akseptert.


Har eksempelvis megler videreformidlet aksepten per telefon har du fått aksepten og den er kommet til din kunnskap samtidig. Bindende avtale er dermed inngått.

Kontraktsbrudd:
Trekker en av partene seg fra avtalen etter at den er bindende inngått, kan den annen part krever erstatning for det tap han lider som følge av avtalebruddet. Den skadelidende part er imidlertid pliktig ved rimelig tiltak å forsøke å begrense tapet.


Opplysninger fremkommet etter at avtalen er inngått:
Kommer det frem opplysninger etter at avtalen er inngått er dette i utgangspunktet selgers ansvar. Det er imidlertid smart å inntatt forbehold i kjøpekontrakten om prisavslag tilsvarende eventuelle utbedringskostnader. Som hovedregel er selger ansvarlig for disse uten at det må fremgå av kontrakten, men du kan bli møtt med at du har akseptert opplysninger eller at de ikke spilte noen rolle.


Hold tilbake penger hvis mangelen oppdages:
Oppdager kjøper mangler mellom tidspunktet for avtalebinding og overtakelse kan det gi grunnlag for å kreve mangelen rettet av selger for dennes regning, eller holde tilbake deler av kjøpesummen inntil mangelen er utbedret.

Kjøpekontrakten:
I forbindelse med kjøp av bolig er det viktig å utforme en avtale som fastsetter rettighetene og pliktene i mellom partene. Denne avtalen eller kontrakt er svært nyttig for det tilfelle at det skulle oppstå uenighet i ettertid.


Dine rettigheter ved overføring av bolig finnes i avhendingslova. Loven er imidlertid kun et ytre rammeverk som supplerer kontrakten. Er kontrakten uklar kan loven gi svar, men utgangspunktet er at kontrakten regulerer overførselen av boligen.


Av den grunn er det derfor svært viktig å sette seg nøye inn i avtalen og alle dens vedlegg.

Spør oss gjerne om disse forholdene. Vi svarer mer enn gjerne.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut