Min nye bolig har en feil / mangel

nokler ny bolig advokat mangelHva gjør jeg når min nye bolig har mangel? Kjøp av bolig er en stor investering. Dessverre går ikke kjøp av ny bolig alltid problemfritt. Artikkelen inneholder noen korte råd om hva en kjøper bør gjøre når den nye boligen har mangler.

Hvilken lov regulerer kjøp av ny bolig?

Kjøp av ny bolig reguleres av bustadsoppføringslova. Denne loven regulerer også kjøp av ny borettslags leilighet.

Det er forbrukerkjøp når privatperson kjøper ny bolig av en entreprenør/selger som driver næringsvirksomhet.

En entreprenør/selger kan ikke i kjøpeavtalen avtale ugunstigere vilkår for forbrukeren enn det loven gir. Kjøper er med andre ord godt beskyttet.

Hva er en mangel ved den nye boligen?

Utgangspunktet for å vurdere om boligen har en mangel er avtalen mellom kjøperen og entreprenøren. Boligen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med avtalen.

Dersom avtalen mellom kjøper og entreprenør ikke regulerer spørsmålet, eller det er avtalt noe som er ugunstigere enn lovens regler, blir utgangspunktet for mangel vurderingen loven sine regler.

Det foreligger en mangel dersom entreprenøren ikke har fulgt faglig god utføring.

Det foreligger også en mangel dersom entreprenøren har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Uriktige eller mangelfulle opplysninger er bare en mangel dersom opplysningene har virket inn på avtalen. Det vil i praksis bety at dersom kjøperen ville ha betalt like mye for boligen om kjøperen hadde fått opplysningene, foreligger ingen mangel.

Det er i tillegg en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav. Med offentligrettslige krav menes f.eks. krav til elektrisk anlegg og ildsteder.

Når må mangelen foreligge?

Mangelen må foreligge når kjøperen overtar boligen fra selgeren. Kort sakt på tidspunktet for overtakelsen av boligen.

Hva gjør jeg når jeg oppdager at boligen har en mangel?

Du må reklamere for ikke å tape din rett. Send brev med reklamasjon innen 2 måneder fra du oppdaget det. Selv om loven har en fem års absolutt reklamasjonsfrist må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut