Dine krav ved feil og mangler - ny bolig

Boligkjøper har en reklamasjonsfrist på fem år etter overtagelsen, men det må reklameres innen rimelig tid etter at man har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Rimelig tid betyr ca 2 måneder etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Å reklamere betyr gjerne å skriftlig meddele feilen til selger. 

Ved feil/mangler ved ny bolig (leilighet på prosjekt) kan du:

 

  • Holde tilbake penger - så mye som er nødvendig for at kravet blir dekket. Holder du tilbake mer, kan du bli pålagt forsinkelsesrenter.
  • Ikke reparer selv! Du kan kreve mangelen reparert dersom det skjer uten urimelig kostnad eller ulempe for entreprenøren. Retter du selv før du reklamerer, kan du miste kravet.
  • Prisavslag. Hvis ikke entreprenøren retter feil og mangler, kan du kreve prisavslag lik kostnadene for utbedring. Heving av avtale kan du gjøre hvis entreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og/eller loven.
  • Erstatning. Har du benyttet deg av alle de nevnte mulighetene, og står igjen med økonomisk tap som følge av mangel, kan du kreve dette dekket av entreprenøren.
  • Dagsbøter. Du kan kreve dagbøter hvis boligen er forsinket i forhold til avtalt tid. Du kan gjøre det når forsinkelsen oppstår, men det vanligste er å vente til sluttoppgjøret. Bøtene skal være større enn 1 promille av samlet vederlag, og er begrenset oppad til 100 dager. Mer enn 100 dagers forsinkelse gir rett til å heve avtalen.
  • Boligtvistnemnda. Behandler klager på kjøp av ny bolig og avtaler om oppføring av bolig, For at nemnda skal behandle saken, må du først ha reklamert skriftlig, som skal ha hatt tid til å prøve å få løst tvisten i minnelighet. Se klageskjema.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut